#оформленнядозволу

Починається сезон відпусток, разом з ним можуть виникнути питання щодо перетину кордону дитиною. Як правильно все оформити? МВС поінформували, що виїзд з України осіб, які не досягли 16 - річного віку, у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків:
1) за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
- за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та часу перебування там, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
- якщо у закордонному паспорті дитини або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;
- у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд з України дитині без згоди та супроводу другого з батьків;
довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 СК України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);
свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України; довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів більше 4-х місяців;
Продовження👇🏻 #дитиназакордон #відпустказдитиноюзакордоном #дозвілбатька #відпочинокзакордоном #нотаріус #органопікитапіклування #МВС #прикордоннаслужба #оформленнядозволу #довіреність #виїздзакордондитини
Починається сезон відпусток, разом з ним можуть виникнути питання щодо перетину кордону дитиною. Як правильно все оформити? МВС поінформували, що виїзд з України осіб, які не досягли 16 - річного віку, у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків:
1) за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
- за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та часу перебування там, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
- якщо у закордонному паспорті дитини або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;
- у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд з України дитині без згоди та супроводу другого з батьків;
довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 СК України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);
свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України; довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів більше 4-х місяців;
Продовження👇🏻 #дитиназакордон #відпустказдитиноюзакордоном #дозвілбатька #відпочинокзакордоном #нотаріус #органопікитапіклування #МВС #прикордоннаслужба #оформленнядозволу #довіреність #виїздзакордондитини